IK Politikamız

Sürekli büyüyen ve gelişen grubumuz, gücünü çalışma arkadaşlarından aldığının farkındadır ve bu nedenle insan kaynağına yatırım en önemli ilkelerimizden birisidir.
Temel hedefimiz, grubumuz stratejileri ve kurum kültürü ile uyumlu, etik değerlere saygılı, faaliyetleri ile gruba ve takım arkadaşlarına değer katan, dinamik, gelişim odaklı, takım çalışmasına uygun yetkin takım arkadaşlarını bir araya getirmektir.

Açık ve olası pozisyonlarımız için CV’nizi bize ulaştırabilirsiniz; insankaynaklari@koyuncu.com

İnsan Kaynakları Uygulamamız;


  • Dil, din ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin adil bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • Grup ve şirketlerin vizyon, misyon ve değerlerini çalışma kültürünün bir parçası haline dönüştürmek,
  • Değişen iş ortamına uyumun sağlanmasını teşvik etmek ve sürekli gelişimi sağlamak,
  • Takım çalışmasını, katma değerli pozitif çalışma iletişimini geliştirecek süreçleri yapılandırmak ve uygulanmasını sağlamak,
  • Yetkinlik ve performans odaklı çalışmak,
  • Faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk bilinci ile yönlendirmek,
  • Çalışılmak istenen işyeri olarak kendimizi konumlandırmak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Hiçbir zaman bir iş yerim olmadı!
Ben her sabah eve gittim;
Ve dostlarımla beraberdim.
Biz beraberdik ve büyük bir
Aileydik…

Refik Koyuncu
Koyuncu Grup Onursal Başkanı

Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler


Eğitim Bilgileri


Yüksek Lisans

Lisans

Ön Lisans

Lise

İlköğretim

Esas Mesleğiniz veya İhtisas Alanınız

Yabancı Dil


İş Deneyimleri Son çalıştığınız işyerinden itibaren yazınız


Referanslar Akrabanız olmayan kişilerden en az bir referans yazınız


Diğer Bilgiler