Farklı sektörlerde faaliyet gösteren grubumuzda küçükbaş hayvancılık sektöründe, Aksaray Eskil bölgesinde küçükbaş hayvancılık yatırımına başlanmıştır. Modern çiftliğimizde 12.000 baş sağmal koyun olmak üzere toplam 30.000 küçükbaş hayvan bulunacaktır. Planlanan yatırımın ilk etabı 2022 Haziran ayında tamamlanacaktır. Yatırımımızın tam kapasiteye ulaşması 2024 yılı olarak planlanmıştır. Yatırımımız Türkiye'nin en büyük entansif küçük baş hayvancılık tesisi olacaktır.